Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1615 postów 408 komentarzy

wyszperane i otrzymane

Jacek - Zaglądam tu i ówdzie. Częściej oczywiście ówdzie. Czasem coś dostanę, ciekawsze rzeczy tu dam. ''Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart'' Na zdjęciu jest Janek, z którym 15 sierpnia byliśmy pod Krzyżem.

Czy satanizm jest promowany jako jedyna, światowa religia XXI wieku ?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

OTRZYMAŁEM MAILEM I PRZEKAZUJĘ

 

Każdy może tę info zinterpretować "po swojemu" - dlatego posyłam

Piotr Z

 

 

Czy satanizm jest promowany jako jedyna, światowa religia XXI wieku ?       2-3-2012

Kategoria: Nasza Cywilizacja 
Autor: GlobalnaSwiadomosc
 
Jeszcze nigdy w historii satanizm nie był tak intensywnie i masowo propagowany, i nigdy chrześcijaństwo nie przeżywało tak wielkiego kryzysu. Wszystko to chyba nie przypadkowo dzieje się w jednym czasie... 

Wiele wskazuje na to, 
że powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż satanizm, być może pod inną nazwą i w bardziej akceptowalnym ubranku, promowany jest na nową, światową religie XXI wieku, wieku dominacji elit i całkowitego zniewolenia społeczeństw. 

Do tego jednak, aby satanizm został zaakceptowany, niezbędne jest całkowite zdewaluowanie wszystkich podstawowych wartości, które wskazywały nam drogę ku dobru i czyniły nas silnymi wewnętrznie. Trzeba wi
ęc zniechęcić nas do naszej wiary i naszych dotychczasowych religii, zrazić do czynienia dobra jako naiwnego, niepraktycznego postępowania i wpoić w nas cyniczny model życia, w którym bliskie i szczere relacje ludzkie nie będą miały racji bytu. Trzeba też nauczyć nas, że zło, w różnych postaciach nie koniecznie jest czymś nagannym, a czasami wręcz czymś pożądanym.

Czy to wszystko jest możliwe ?
 
Systematyczna deprawacja dostojników kościelnych i medialne nagłaśnianie (skądinąd zasłużonych) afer w Kościele Katolickim, coraz silniejszy - międzynarodowy nacisk na oddzielanie wiary i religii od życia publicznego, nawet banalne zniesienie imienia Chrystusa z angielskojęzycznych kartek świątecznych (w miejsce Merry Christmas drukuje się teraz Merry Xmas), propagowanie przemocy w grach i filmach, jako coś pozytywnego, nieograniczona perwersja w programach rozrywkowych i muzyce oraz upowszechnianie znaku uwielbienia Bahometa (Szatana) jako znaku miłości (w podtekście: cielesnej, perwersyjnej), to tylko niektóre, wyraźne sygnały naszych czasów.
Sygnały, które mogą świadczyć o tym, że jakaś niewidzialna siła, obejmująca swym zasięgiem praktycznie cały świat, już od lat stara się zniszczyć nasze odwieczne wartości i przerobić nas na bardziej lub mniej świadomych wyznawców Szatana, czyli niewolników zła w każdym możliwym wydaniu. 
Większość zwykłych obywateli tego świata widzi te zmiany, ale kładzie je na karb mody i zwykłej głupoty, mając nadziejęże i ta moda minie. Nie dostrzegają, że jest to zjawisko postępujące i nasilające się już od dziesiątków lat. Polskie społeczeństwo, ze względu na stosunkowo niedawne przyłączenie się do świata zachodu, nie odczuwało tego wcześniej tak wyraźnie, więc nie ma też aktualnie w społeczeństwie poczucia, iż jest to trwające wiele lat, a nawet dekad zjawisko. Większość ludzi w Polsce, jak i na świecie nie rozumie, żich własne dzieci są już w swych najmłodszych latach wystawione na perwersję, przemoc i okultystycznąsymbolikę, w każdym aspekcie ich życia. Nie rozumieją, że to powoduje u dzieci zanik uczuciowości, duchowości i hartu wewnętrznego, co czyni ich coraz słabszymi psychicznie i w końcu do cna zdemoralizowanymi.
Satanistyczna symbolika Illuminati w programie dziecięcym Nickelodeon:
 
Czego najbardziej ludzie nie rozumieją, to fakt, że poprzez ciągłą ekspozycję na te same zjawiska jw., oni sami obojętnieją na zło, stając się słabymi, nastawionymi na czysto materialny byt istotami. Tacy ludzie, chcąc czy nie chcąc stają się łatwym łupem wszystkiego, co mieści się w granicach definicji zła, co niektórzy wierzący określają jako działanie Szatana. 
Lekceważenie zła w naszym codziennym życiu prowadzi nas prosto w czeluść płytkich relacji międzyludzkich, czyli osamotnienia, psychicznego cierpienia i mentalnej niewoli, aby w końcu doprowadzić nas do całkowitego wyniszczenia. Nawet nie zauważamy jak szybko zmieniają się normy społeczne i jakie ma to dla nas skutki. Rządzą nami kłamliwi i bezduszni politycy, nastawieni tylko na własną karierę i korzyści materialne. Kłamstwo i udawanie staje się niezbędnym narzędziem naszego codziennego życia, potęgując stres i izolując nas od innych ludzi. Nasze dzieci, w coraz młodszym wieku oddają się rozpuście i narkomani. Zanikają więzy rodzinne i sąsiedzkie. Polscy żołnierze wysyłani są na ludobójcze misje wojskowe, inicjowane przez międzynarodowe korporacje (walka o zasoby naturalne ziemi) - vide: "Polska zaatakuje Iran?". Jesteśmy coraz bardziej wyzyskiwani i nakładane są na nas coraz bardziej absurdalne, ograniczające nasze naturalne prawa przepisy. 
Jak to jest możliwe, że jeszcze niedawno byliśmy inni i w tak krótkim czasie, tak bardzo się zmieniliśmy ? Jeszcze kilkadziesiąt lat temu kłamstwo nas niezmiernie raziło, rodzina była najważniejsza, znaliśmy naszych sąsiadów i pomagaliśmy sobie wzajemnie, a nasza historia jak i kultura były dla nas ważne. 

Czy są to tylko zwykłe, naturalne zmiany społeczne, jak wielu zwykło sądzić ?
Wszystko wskazuje na to, że jest to jednak celowe działanie pewnych ludzi. Ludzi, którzy mająwładzę i pieniądze, aby w sposób zaplanowany wpływać na nas i zmieniać nas w skali całych społeczeństw. Do tego służą im skorumpowane media i skorumpowani politycy, ponieważ tak jedni, jak i drudzy pożądają pieniędzy tych, co się nimi posługują.
Co to są za ludzie ? 
 
Tylko nieliczni zapaleńcy, drążący temat, zdają sobie sprawę jak wielki zasięg ma kult Szatana w świecie. Afera z "Bohemian Grove" ujawniła uczestnictwo wielu prominentnych ludzi polityki i biznesu w rytuałach satanistycznych w USA i Meksyku (wpisz nazwę Bohemian Grove w Google). Świat muzyczny jest wręcz przesycony tematyką i symboliką okultystyczną / sataniczną. W naszych artykułach wspominaliśmy już rewelacje głównego egzorcysty Watykanu, który ujawnił istnienie praktyk satanistycznych pośród najwyższych dostojników kościelnych, także tych rezydujących w samym Watykanie. Nawet w Polsce, coraz mocniej szerzy się satanizm, często zawoalowany w tzw. "artist performance", co omówimy poniżej.
Nie wszyscy wierzą w Boga i nie wszyscy wierzą w Szatana. Jednak jakiekolwiek imię nadać złu, to jest ono dla nas wszystkich: wierzących czy niewierzących jednakowo destrukcyjne.
Czy stać nas na zlekceważenie tej tematyki ? 
Jeśli jednak okazałoby się, że to co tutaj opisujemy jest choć w części prawdą, to cena jaka przyjdzie nam niedługo zapłacić za bagatelizowanie tego tematu, będzie straszliwa. 
 
Większość z nas już wie, że na świecie są ludzie niezmiernie bogaci, tak bogaci, że ich majątki liczone są w dziesiątkach, czy nawet setkach miliardów dolarów. Ci ludzie mają przemożny wpływ na politykę i gospodarkę światową, dysponując często funduszami przewyższającymi fundusze nawet dość zamożnych krajów. Są to ludzie, którzy dobra materialne przedkładają ponad wszystko i doskonale zdają sobie sprawę z tego, iż są w stanie utrzymać swoje majątki tylko wtedy, kiedy tych samych dóbr będą pożądać także inni.
Dlatego też ludziom tym nie jest na rękę duchowy i moralny rozwój społeczeństw. Takie społeczeństwa mogły by przedkładać inne wartości ponad te materialne, przez co nie można by je było uzależnić od siebie, a to groziło by utratą kontroli i w konsekwencji utratą władzy imajątków. Inwestowanie w demoralizowanie młodych pokoleń, opłaca się, ponieważ te właśnie pokolenia, wypełniając swój czas nieustanna walką o zaspokajanie swoich materialnych potrzeb, będą tym ludziom nieświadomie posłusznie służyć.
 
 
Aby tego wszystkiego dokonać, ludzie ci zaczęli organizować się w ekskluzywnych klubach, takich jak Bilderberg Group, Council for Foreign Relations (CFR - pozarządowa instytucja) czy też Komisja Trójstronna. Przez wiele lat istnienie niektórych z tych organizacji uważano za mit i wymysł głosicieli teorii spiskowych. Na szczęście już od kilku lat, w mass-mediach otwarciemówi i pisze się o ich dorocznych, tajemniczych spotkaniach.
Już jako zorganizowane przedstawicielstwa największych fortun świata,  nie mieli oni problemu z podporządkowaniem sobie nastawionych na zyski potentatów medialnych oraz zachłannych władzy i prestiżu polityków, o czym świadczy także, przesłany przez Rockefellera list z podziękowaniami dla właścicieli największych mediów (łatwo znaleźć w Google). 

Oprócz religijnego, istnieje zatem także całkiem racjonalny powód, aby satanizm był przez tych ludzi po cichu popularyzowany, poniewa
ż jest to najbardziej materialnie i zmysłowo zniewalająca forma kształtowania człowieka. 
 
Problem był tylko w tym, żeby pokonać bariery ludzkiej psychiki, która jeszcze do niedawna, po prostu nie akceptowała zła w tak otwartych formach (np. perwersja, przemoc czy kult Szatana). Ludzi należało zatem stopniowo przyzwyczajać do wszystkiego co kojarzy się ze złem, jako czegoś niekoniecznie groźnego. Zaczęły powstawać filmy o zbrodniarzach, prezentowanych jako pozytywne postacie. Zaczęto projektować gry komputerowe, w których masowe, krwawe zabijanie staje się całkiem przyjemną rozrywką. Świat muzyki rozrywkowej coraz bardziej opływa w perwersję, krwawe sceny i naśladowanie przemocy, ucząc swych młodocianych fanów, że w tym wszystkim jest dużo nowej i fajnej zabawy.
 
Plan najwidoczniej się udał.
Tłumy młodych ludzi zachwycają się przepełnionymi perwersją isatanistyczną symboliką występami gwiazd ( w tym także polskich). Jużprawie nikt nie nosi na koszulkach wizerunku Jezusa lub Buddy, ale nadruki z wizerunkiem Szatana, satanistycznymi symbolami, krwią i golizną, stają się coraz bardziej modne i są coraz odważniej noszone.
 
Politycy coraz zręczniej (czytaj: perfidniej) przekonują społeczeństwa do dokonywania w ich imieniu zbrodni na innych narodach, bezczelnie tłumacząc atakowanie coraz to nowych, odległych krajów i mordowanie w nich, często dziesiątek tysięcy niewinnych cywili, w tym kobiet i dzieci - krajów które nigdy nie wyrządziły nam żadnej krzywdy - w imię wyssanej z palca demokracji i bliżej nieokreślonego bezpieczeństwa międzynarodowego. Czynią to, kiedy powszechnie wiadomo, iż prawdziwe przyczyny takich inwazji to tylko żądza posiadania złóż naturalnych i kontroli nad poszczególnymi, strategicznymi częściami świata. Społeczeństwa Europy i USA dają ciche przyzwolenie na takie działania, ponieważ dzięki nieustannym manipulacjom i stosowanym na nich socjotechnikom, w między czasie zobojętniały na krzywdy i cierpienie milionów ludzi na świecie. Cierpienie zadawane tym ludziom właśnie w ich imieniu.
W Europie propaguje się eutanazję na masową skalę. W Holandii powstał mobilny zespół do przeprowadzania eutanazji na życzenie. Tylko w tym roku autorzy projektu spodziewają się co najmniej 2 tysięcy zamówień (link). 

Amerykańscy uczeni, już od lat próbują udowodnić, 
że dopiero co narodzone dzieci nie są ludźmi i można je bezkarnie zabijać (link i link).
W USA i Europie próbuje się z coraz lepszym skutkiem legalizować pedofilię (link).
Tego typu zatrważających przykładów można by mnożyć, ponieważ dotyczą one już prawie każdej dziedziny naszego życia...
 
Tak - plan elit najwidoczniej się udał i jego realizacja wciąż jeszcze trwa. Deprawacja społeczeństw i otępianie ich wrażliwości na najbardziej nawet potworne zachowania i czyny wciąż postępuje i daje coraz lepsze efekty.
 
Przypatrzmy się tylko niektórym przykładom (satanistycznej) manipulacji, jakiej jesteśmy na co dzień poddawani:
 
 
Powyżej przedstawiamy wam tzw. rogatą rękę, czyli starożytny już znak czci i uwielbienia, oddawanych Bahometowi / Szatanowi.
Poniższe zdjęcia pokazują Ozziego Osbourna w niedwuznacznej scenerii oraz satanistyczny rytuał, w którym także ukazywana jest rogata ręka. Zdjęcia te oraz zamieszczone jeszcze niżej objaśnienie, nie powinny pozostawiać żadnych wątpliwości, co do faktu, co ten znak tak naprawdę oznacza.
 
 To właśnie muzycy heavy metalowi:
Ozzy Osbourne i Ronnie James Dio, 
jako pierwsi w przemyśle rozrywkowym, 
zaczęli upowszechniać ten satanistyczny
znak wśród młodzieży (lata '70 XX wieku).
 
 
 
 
 
 
 
 
Objaśnienie powyższego znaku:
"The corna (Italian for horns), also mano cornuta (horned hand) or simply the devil horns is a hand gesture with a vulgar meaning in Mediterranean countries and a variety of meanings and uses in other cultures. Its origins can be traced to Ancient Greece. It is identical to the Karana mudra of Eastern religions. While the "Hook 'em Horns" sign used by fans of University of Texas athletics is visually similar, it is used in different context." 
(źródło: http://www.thedevilshorns.com/index.php/component/content/article/14)
 
Tłumaczenie:

"Corna (po włosku: rogi), a także mano cornuta (rogata ręka) lub po prostu rogi diabła, ma w obrębie krajów śródziemnomorskich znaczenie wulgarne oraz wiele znaczeń i zastosowań winnych kulturach. Jej korzenie sięgają do starożytnej Grecji. Jest identyczny ze znakiem KaranaMudrareligii Wschodu. Choć znak "Hook 'Em Horns", używany przez fanów zespołu lekkoatletycznego University of Texas jest wizualnie podobny, to jest on używany w innym kontekście."
 
Jakimś "cudem" jednak, znak ten zaczął być  w pewnym momencie kojarzony z symbolem miłości, w co wielu uwierzyło. Jak mogło do tego dojść ?
 
Otóż w roku 1955 niejaki Harley Clark wymyślił takie pozdrowienie dla fanów drużyny sportowej "Longhorns" (Długie Rogi) uniwersytetu w Texasie. Pozdrowienie to stało się szybko popularne i jest tam stosowane do dzisiaj. Mało kto wie, że Clark zainspirował się pomysłem okultystki: Hellen Keller, która jako głuchoniema dodała ten znak do amerykańskiego systemu znaków dla głuchoniemych, jako znak miłości, chociaż taki już istniał (skrzyżowane ręce na piersi). Rożnica polegała jedynie na tym, że w przypadku satanistycznego ułożenia dłoni, kciuk znajduje się po jej wewnetrznej stronie, a w przypadku znaku Hellen Keller, na jej zewnętrznej stronie.    
 
Na zdjęciu obok pokazany jest prawdziwy znak "kocham cię"  stosowany już od dawna w języku migowym.     

Czy jest wiec możliwe, aby mający najlepszych doradców od Public Relations i wizerunku politycy nie wiedzieli, ze znak zaproponowany przez Hellen Keller ma podwójne znaczenie ? Czy papież Benedykt XVI, który przez lata był głównym teologiem Watykanu nie zdaje sobie z tego sprawy, czy też nie przywiązuje znaczenia do symboliki ?
 
 
Jak symbol, oryginalnie oznaczający pozdrowienie / uwielbienie Szatana, mógł stać się tak szybko, tak popularny na świecie ?
 
 Czy na poniższym zdjęciu G.W. Bush aby na pewno chce przekazać publice znak miłości ? 
 
Mimo, że tzw. celebryci już od dziesiątek lat zwyczajowo pozdrawiali ludzi podniesioną, otwartą dłonią, która symbolizowała pokojowe intencje, to jednak nowy, szatański znak dłoni rozpowszechnił się niesamowicie szybko, i bez wyraźnej przyczyny zastąpił na dobre stary gest. Udało im się przekonać niczego nieświadomych amerykanów, a za nimi i europejczyków, iż wyżej pokazany, satanistyczny znak pozdrowienia Bahometa, jest znakiem miłości, tyle że od teraz "w wersji amerykańskiej". Zapomnieli wspomnieć, że jednak w tym przypadku chodzi o wyuzdaną i perwersyjną miłość cielesną, czyli jeden z satanistycznych rytuałów okazywania miłości do Bahometa / Szatana, co pokrywa się z promowanym przez nich stylem życia, w którym nie ma miejsca dla starych religii i wartości, ale za to jest miejsce na perwersję, przemoc i zakłamanie.
 
 
 
 
 
Moda na pokazywanie tego znaku rozprzestrzeniła się niestety nie tylko w Ameryce i Europie Zachodniej. Aktualnie, ten znak używa się także masowo w Polsce. 
Na jednym ze swoich koncertów Doda poprosiła publiczność, aby wszyscy pokazali ten znak, wyjaśniając, iż jest to znak miłości. Trudno jest zarzucić jej nieświadomość, kiedy to właśnie ten koncert przesycony był symboliką satanistyczną i kiedy weźmie się pod uwagę jej związek z oficjalnie wyznającym satanizm Nergalem.  

zdjęcie poniżej: Doda promuje pozdrowienie Bahometa, jako znak miłości, choć zdjęcie zrobiono na imprezie z nagimi modelkami, odgrywającymi na żywo miłość lesbijską. taki znak, z takim właśnie przesłaniem promuje się u najmłodszych fanów Dody.
 źródło: pudelek.pl
 
 zdjęcie poniżej:
Doda promuje pozdrowienie Bahometa, jako znak miłości, w układzie choreograficznym ukazującym znak Bahometa, oparta o nogi tancerza/tancerki (niejasne, ponieważ co najmniej część tancerzy była transwestytami !). Na tym koncercie, Doda prosi publiczność o pokazywanie tego znaku, wyjaśniając, że jest to znak miłości. Inaczej mówiąc, znów pokazuje się, że promowany jest znak miłości rozwiązłej, cielesnej. Czy nasza młoda publiczność jest tego świadoma ?  Program, w którym pokazywano ten występ był dozwolony od lat 7-miu !
 
A oto cały odcinek wideo, w którym Doda nakłania publiczność do pokazywania tego znaku (od 2.50 minuty):
 
 
 
 zdjęcie ponizej: http://rikijo.blogspot.com
Słodka Beyonce, już jako demoniczna Sascha Fierce (2008), podobnie jak Doda odzwierciedla swoim strojem i postawą symbol Bahometa/Szatana 
 
 
Dlaczego piszemy tutaj o satanizmie, jako przyszłościowej religii o zasięgu światowym ? 
Ponieważ trudno jest wytłumaczyć zwykłą fascynacją amerykańskim stylem życia takie samo pozdrowienie prezydenta Iranu i ortodoksyjnego Rabina oraz czczenie dłoni układającej się w taki znak przez prawosławnych popów. Każdy z tych przypadków z osobna na pewno ma jakieś tam wytłumaczenie, ale identyczny symbol popularyzowany, czy wręcz czczony w różnych częściach świata i w całkowicie odmiennych kulturach, nie można już tłumaczyć zwykłym zbiegiem okoliczności.
 
 
 
 
Posłuchajcie też wyznań Leszka Dokowicza na temat roli satanizmu w muzyce techno (Leszek pracował na najważniejszych imprezach światowych):
 
 
Inne nasze artykuły o tematyce satanizmu:
 
 

KOMENTARZE

 • 5 za odwagę
  Bo jet to temat o którym większość wstydzi się mówić.

  Pozdrawiam
 • Ale w przypadku Benedykta XVI
  Jest nadużyciem. Proszę zwrócić uwagę na kciuki.
 • @mnich zarazy 00:03:54
  Tak, to mógł być zbieg okoliczności. Tak jak i tu:

  http://radtrap.files.wordpress.com/2010/07/popesignbig.jpg

  Ale ja pozostaję czujnym. Poznaje się po owocach.
 • hmm
  Należy się zastanowić nad autorem wstawionej przez Jacka publikacji. Niestety, jest to najważniejszy aspekt – dlaczego? Ponieważ [J 8,44] Szatan jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
 • @Maximus 10:15:46
  Wydaje mi się, że przy okazji ujawnienia powszechności czarnego kultu, przemyca się treść, jakoby nawet Głowa Kościoła, była z tym związana. Jest to często spotykane.

  Może być to nieświadomość autora tekstu, albo działanie celowe. W tym wypadku stawiam na to pierwsze, gdyż za dużo diabeł sam o sobie przy okazji by ujawniał. Za dużo dobrej prawdy w tekście, żeby uznać, iż zamiary są złe.

  Pozory czasem zwodzą, te dwa zdjęcia Benedykta XVI to chyba jedyne, gdzie mu się tak palce ułożyły, a przecież zdjęć Benedykta XVI są tysiące.Jeśli unieść rękę "luzem" do góry, to wskutek napięcia mięśni, palce mogą się tak przypadkowo ułożyć. Należy być czujnym, ale nie wyciągać pochopnych wniosków.
 • @space 12:36:45
  Zgadzam się z tobą Space w całej rozciągłości. Również nie wierzę żeby Benedykt XVI przy swojej wierze i rozległej wiedzy przeszedł na stronę שטן. Stąd moje pytanie o autora i kim jest dla niego Jezus Chrystus.
 • @space 09:36:01
  "Ale ja pozostaję czujnym. Poznaje się po owocach."

  Zgadzam sie. Jest to zgodne ze Slowem Zbawiciela.
 • inwazja satanizmu
  http://www.youtube.com/watch?v=8qeTEfOqB0A

  komentarz pod filmem:

  "I love that creepy sound at the end :D but you know what... HARDSTYLE IS MY RELIGION, QLIMAX IS MY CHURCH"
 • @Maximus 13:13:52
  "Zgadzam się z tobą Space w całej rozciągłości. Również nie wierzę żeby Benedykt XVI przy swojej wierze i rozległej wiedzy przeszedł na stronę שטן. Stąd moje pytanie o autora i kim jest dla niego Jezus Chrystus."

  Czy Wy jesteście ślepi i głusi? Czy tylko wybieracie pasujące Wam do wizji świata fragmenty tego co głosi papież jeden czy drugi.

  Otóz Benedykt XVI mówi dokładnie co mu ślina na jezor przyniesie, niestety to sa smutne i żelazne fakty. W koncu musi się chwilowo jakoś konspirować.

  Natomiast całkiem dla Was jest niezauważalne, że ten Wasz guru papież nawołuje do utworzenie światowego rządu. Taką oficjalną homilię wygłosił w dniu śmierci Michaela Jacksona. To są fakty. Ponadto, w tej chwili nie mogę znaleźć jego dosłownego cytatu, ale tenże papież, jest skłonny ochrzcić samych "kosmitów". To pajac i blagier. Kościół katolicki zaraz po wojnie przemycał największych zbrodniarzy wojennych do Argentyny, Australii, Ameryki i Europy, aby uniknęli oni procesów Norymberdzkich. Ci zbrodniarze nadal spokojnie działali, kontynuując swoje jakże "doniosłe odkrycia" na polu nanotechnologii i technologii już w Ameryce pod auspicjami NASA, tak jak "anioł śmierci " Mengele.

  Papieże od początku istnienia kościoła niemalże mieli powiązania z arystokratycznymi rodami. Kościół jest zrośnięty z politycznym syjonizmem jak huba z drzewem.

  Zastanawia mnie tylko ich ostatnie rozdzielenie Kościoła od państwa i nagonka medialna na Kościół.

  Ale jest tego wytłumaczenie w biblii, że sam Bóg natchnie bestię takim działaniem, aby ten, który jest wstrzymywany, całkowicie obnażył swoje oblicze. Najpierw zostanie zlikwidowany Wielki Babilon,
  a następnie bestia, czyli syjonizm.

  Kreatorzy bieżących wydarzeń, układają plany pod biblię za podpowiedziami szatana. Grają na emocjach ludzi. Już nawet Brzeziński, który znany jest z dwulicowości, mówi, ze Izrael jest wrzodem na dupie Bliskiego Wschodu.

  Chodzi również o eliminację prawdziwych semitów, czyli prawdziwych Żydów, podczas, gdy panowie tego świata, którzy podają się za Żydów, po zdławieniu wszystkich przeciwników, przejmą całkowicie ster w swoje łapy.

  Taki iście szatański plan i parchate czasy.

  Poniosą oczywiście wszyscy brudni gracze sromotną klęskę, ale jeszcze wiele przed tym wycierpimy. Dlatego trzeba się trzymac obecnie z dala od wszelich denominacji, ale nie tracić właściwej busoli i trzymac się wiary w Pana wszechrzeczy, czyli ojca niebieskiego i jego syna Jezusa Chrystusa, odrzucając wszystko co ciemne i destrukcyjne.
 • @Pogromca Elit 14:11:11
  http://www.youtube.com/watch?v=ITCWZyE1mWQ
 • @katerina404 14:35:16
  quot capita, tot sensus
 • @Maximus 14:50:55
  Jaki "quot capita, tot sensus"?

  Zamierzasz zaprzeczać faktom? Opinii może być wiele, ale prawda jest tylko jedna.

  Co to znaczy, aby w ogóle głowa Kościoła Katolickiego, czy jakiegokolwiek, wypowiadała się w sprawach polityki?

  W dodatku pod kątem interesów ciemnych sił i nawoływała do utworzenia jednego rządu światowego?

  Chyba rozumiesz, co oznacza scentralizowana władza i do czego prowadzi świat jednobiegunowy?

  Otóż do totalitaryzmu, czyli nieomylności władcy. Papieże tez uważani są za nieomylnych, a struktura władzy kościelnej jest identyczna jak świeckiej, czyli ma strukturę hierarchiczną, a więc piramidalną? Kat-----olik od katowania, Mag-----isterium kościoła od maga. Otwórz wreszcie oczy, o ile to nie Ty właśnie chcesz nam je zamknąć
 • @Q-Q 15:06:41
  Niestety to nie jest podwórkowa zabawa. Jesteś albo tak głupi, albo starasz się celowo zmarginalizować sprawę, a ten trans hipnotyczny jest niczym innym, jak przywoływaniem demonów.

  Wiele gwiazd przyznaje już się, że aby osiągnąć sukces musiało zaprzedać duszę diabłu. Być może wśród tych pseudogwiazd, są nieświadomi idioci, mimo, że chcą wykazać się swoim wielkim ponoć IQ, jak Doda chociażby, wielka "dama" Ciechanowa, ale tez wątpię.

  W każdym razie, świadome czy nie, to działanie odnosi identyczny skutek i to nie są niewinne igraszki jak piszesz, więc nie ściemniaj. Nie wiesz nic, kompletnie nic.
 • @katerina404 15:21:06
  Masz wiele racji. Niestety ludzie sa zwiedzeni.

  Napislas:
  " Papieże tez uważani są za nieomylnych, a struktura władzy kościelnej jest identyczna jak świeckiej, czyli ma strukturę hierarchiczną, a więc piramidalną?"

  Bylam katoliczka i wiem jak fanatyczna-bezmyslna jest katolicka lojalnosc do Kosciola. Jest absurdalana, bo Kosciol to czlowiek, a NIE Bog! Katolicy uwazaja (ja tez tak robilam), ze zwracanie uwagi na bledy Kosciola jest szatanskim atakiem na Boga!
  Nie rozumieja, ze napominanie Slowem Boga jest dobre, ze Apostolowie sie napominali.
  Pawel napomnial Piotra.
  Nieomylnosc papieza jest antybiblijnym dogmatem. Biblia naucza, ze wszyscy jestesmy omylni! Wszyscy potrzebujemy Zbawiciela.
  Nic sie nie ostoi co nie jest zbudowane na Slowie Boga. Dlatego Kosciol runie. To jest zapowiedziane w Slowie Boga, dlatego wszelka nadzieja na to, ze Kosciol przetrwa jest sprzeczaniem sie z Bogiem.
  A modlitwa o Kosciol jest wbrew naukom Biblii.
  Bo w modliwie "Ojcze nasz" mamy slowa :"badz wola Twoja".
  Nasze modlitwy sa wysluchane jesli sa zgodne z wola Boga, a nie nasza.
  Gdyby tylko katolicy chcieli poznac Slowo Boga z pomoca Pana Jezusa, wiedzieliby to. Ale niestety katolik czyta Biblie z pomoca Katechizmu.
 • @
  Bardzo ciekawa tematyka jeśli chodzi o 'gwiazdy' przemysłu muzycznego. Najbardziej rzuca się to w teledyskach Beyonce, Lady Gagi i Katy Perry. A teraz Rihanny:
  http://www.youtube.com/watch?v=EvulQKVHoGc
  W tym teledysku znajdziesz: parę razy pentagram, liczbę 13, piramidę, motyw jednego oka, odwrócone krzyże, napis hell i end, swastykę, czaszkę z rogami, gwiazdę Dawida, czaszki i kości, krew, czerwony krąg i UWAGA najmocniejsze: przez dosłownie sekundę (ciężko nawet było zrobić stop) pojawiło się parę szóstek (666) a potem też w sekundę wszystkie zamieniły się w odwrócone krzyże.Ja się pytam w jakim celu jest w tym teledysku tyle satanistycznych symboli???
  ktoś powinien poruszyć tą tematykę ;teledysków' na NE, aby ludzie to dostrzegli.
 • @Q-Q 16:22:56
  "Bar-bara pisze,że zwracanie uwagi na błędy kościoła to szatanski atak na boga."

  Ja tak NIE napisalam!
  Napisalam, ze katolicy tak mysla, a je NIE jetem juz katoliczka.

  Z tym, ze wedlug "nieomylnego" furera z watykanu, dalej jestem katoliczka, bo jako niemowle jakis ksiezulek pochlapal moje czolo woda katolicka!
 • @Q-Q 18:52:14
  Czy wedlug ciebie wszystko jest OK?

  Nie widzisz zla wogole?

  Czy jak widzisz np. pistolet zaladowany, to myslisz..., hm dam go dziecku...
 • Q-Q
  ''Za cholerę nie wiem co jest złego w swastyce.

  I pytanie jest po co poruszać specjalnie temat teledysków.
  Skoro jest popyt na taką szmirę gdzie wokal śmierdzi autotunem to nic dziwnego,że coś takiego powstaje.''

  O rety. Żeby ktoś nieświadomy mógł to dostrzec??? Żeby zwrócić na to uwagę??? Bo takie teledyski lecą 24/7 np. na Vivie. Bo dzieciaki to łykają.

  No skoro nie wiesz z kim i z czym kojarzy się swastyka to nie mamy o czym rozmawiać. (wiem jakie jest pochodzenie swastyki, ale ludzie ją kojarzą z jednym i w naszym społeczeństwie jest symbolem zła)

  ''Poza tym dla obytego w temacie większość tych symboli jest po prostu śmieszna.''

  Fajnie, że dla ciebie śmieszne są te symbole. Dla mnie nie. Bo widzisz coraz większa ilość teledysków zawiera takie symbole i ja dostrzegam to zjawisko i dlatego uważam, że powinien ten temat być poruszony.
 • @Q-Q
  ''Jeśli przez media docierają do głupich to mam nadzieję,że odsiew prędko nastąpi.''

  A jak ktoś stwierdzi, że jesteś głupi i nadajesz się do odsiewu?
 • @Q-Q 20:19:19
  Oczywiście do Ciebie nic nie dociera, znaczy znalazłes się w grupie, do której widocznie dotrzeć nie było przeznaczone. Jesteś zupełnie bezbronny wobec tego wszechogarniajacego zła, którego najwidoczniej nie dostrzegasz.

  A to zło wyziera z każdego rogu. Nie przez przypadek na całym świecie naroiło sie gwiazd typu Gaga, Rihana, Doda, Nergal, to tylko nielioczne przykłady w jednym czasie. Równolegle z tymi działaniami promuje się w mediach dziwolągi w stylu Czubaszek. Mogłaby notabene straszyć małe dzieci. Takie pseudogwiazdy czy jak to sie pięknie mówi: "celebryci" posuwają do przodu swoje zdziczone poglądy, których jest totalny wysyp. Im ktoś jest bardzij durny, beztalentny, bezwartościowy i podatny na lepienie, to więcej go w mediach.

  Jednocześnie idzie promowanie pedałów, lesbijek, operacji płci, pieprzy się o eutanazji, aborcji i broni sie najgorszych instynktów.

  Otóż nie jesteś dla mnie kompletnie żadnym autorytetem, tylko ryczącym idiotą i jeżeli tego nie widzisz, to jesteś duchowym trupem.

  Oprócz tego, że nie widzisz w tym nic złego, co już plasuje Ciebie w czołówce starconych ludzi, to nie dostrzegasz, że oprócz działania sił, co do których nie masz kompletnie żadnej wiedzy, te destrukcyjne i celowe działania "mafijnych bosów mediów", służą również demoralizacji narodów, w tym małych dzieci.

  Widać, że dzieci własnych nie posiadasz i być może dobrze, gdybyś ich nigdy nie posiadł, bo stanowiłbyś dla nich wielkie niebezpieczeństwo duchowe. A dzieci chłoną wszystko jak gąbka. Hary Potery i inne ścierwa, wyprodukowane przez członków Illuminackich rodzin sączą chore mózgi takich pojebów, jak chociażby zapity Hołdys, który jest dumny, że jego pierworodny syn się tym gównem ekscytuje.

  Niestety są mądrzejsi na szczęście od Ciebie, którzy te niepokojące zjawiska dostrzegają i zaręczam Ci, że nawet według Twojej "durnej nomenklatury", są z dużo wyższej półki niż Twoi rockowi i havy metalowi oraz techno guru.

  Do takich inteligentnych i myślących ludzi należy Lindsey Williams, doskonały geopolityk i polityczny strateg, ktrego prognozy najczęściej sprawdzają sie w 100%. Ale co tam dla Ciebie taki gościu, jak Twoja wiedza ogranicza się do podwórka rockowców i śmiesz określać się znawcą tematów satanizmu i innych diabelskich zdziczeń.

  Oto co mówi ten gosciu o roku 2012. Według niego rok 20012 będzie jednym z najciekawszych od 2000 lat.

  Według L. Williamsa rok 2012 będzie również rokiem krytycznych zmian społecznych. Społeczeństwa będą poddane bardzo agresywnej demoralizacji, co w kręgach elit określane jest jako "mesjasz diabła". W mediach i przez polityków promowana będzie kampania strachu. W ten sposób wszyscy będą żyli w strachu, pozbawiając się krytycznego myślenia i analizowania zdarzeń. Oczywiście odpowiedzią na wszystkie lęki i demoralizację społeczeństwa będzie nowy globalny Anglo-Amerykański system, nowa waluta światowa i system ekonomiczny, jednym słowem Nowy Porządek Świata, przed którym od lat wszyscy znający problematykę ostrzegają.

  W kręgach elit, których system religijny jest daleki od etyki chrześcijańskiej zachodu i opiera się na wierze w Lucyfera, wierzy się, że ten agresywny ruch po stronie elit, będzie miał swój wydźwięk po drugiej stronie. Mówią oni o tym, że coś się wydarzy w 2012 roku co można określić jako "manifestacja obecności" sił dobra.


  Dla Ciebie, który ma sprany mózg przez swoje chore środowisko, widać percepcja jest mocno ograniczona. Nie zgrywaj więc guru, bo wiem o wielu sprawach dużo więcej od Ciebie.

  A groszek cichutko o ścianki główki się obija, zamiast mózgu. Nie cierpię głupców, którzy karmieni końskim łajnem, zarażają tymi łajnem innych na forach i blogach.
 • @Q-Q 19:16:27
  Ja jestem jedna, a ty piszesz do mnie w liczbie mnogiej.
  Nie naleze do zadnej religii, zadnych ludzi.

  Naleze do Pana Jezusa, ale nie wiem czy wiesz co to znaczy?
  Chyba nie, bo pewnie myslisz, ze naleze do religii, a ja NIE naleze do zadnej religii.

  Religie sa stworzone przez czlowieka, ktory sluzy szatanowi! Papiez Bogu NIE sluzy.

  Ty wierzysz w samoobrone, a ja NIE.
  Zauwasz, ze religie wierza w samoobrone, wiec jestes czescia tych religii, tych wierzen religii.

  Porzucilam ziemskie myslenie dawno.
 • @Q-Q 21:55:07
  To ja daję coś lepszego jeszcze http://www.youtube.com/watch?v=38V8jnN1Kpw&feature=player_embedded


  A o swastyce napiszę jeszcze, bo teraz zaangażowałam się w inny temat.
 • @bar-bara 21:36:55
  I popieram we wszystkim autora tego artykułu, który napisał całą prawdę, jakiej na Nowym Ekranie można ze świeczką w ręku szukać oraz bar-barę. Pozdrawiam.
 • @Q-Q 21:32:45
  I teraz powiedz co niesie bardziej pozytywną energię, ta pieśń chrześcijańska, którą wrzuciłam, czy wycie Nergala, które, jak to pięknie pisze Pan Michalkiewicz, jest gorsze od śmierci.
 • @Q-Q 21:55:07
  A jeżeli nie rozumiesz czym jest satanizm i że to nie jest żadna zabawa, to obejrzyj ponizszy materiał, bo może nie widziałeś.

  Skoro panowie tego świata, politycy, biznesmeni i nawet księża, biorą udział w satanistycznych, tajnych obrzędach, to chyba nie podczepisz tych ceremonii pod podwórkowe fanaberie.

  I tym samym jest właśnie działalnośc niektórych "gwiazd" popu, rocka, techno i innych gatunków muzycznych. To są często odpowiednie gesty, wydające się dla laika jako niewinne, pewne ułożone celowo akordy, ceremonie przy nagrywaniu i wydawaniu krążków oraz słowa, niekiedy sprytnie zakamuflowane. To trzebaby oddzielny esej na ten temat napisać, bo to temat rzeka.

  Nawet ksiązka wielotomowa, to zbyt mało. A teraz materiał, który mrozi krew w żyłach i który udawania, że te siły, które dla Ciebie sa zabawą, są czymś mega niebezpiecznym dla ludzi, którzy to tworzą i dla odbiorców. Większośc ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, jakie siły tym rządzą. Naprawdę mało wiesz, oj mało.

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MTaSkDVz9CU
 • @katerina404 02:49:37
  http://www.youtube.com/watch?v=MTaSkDVz9CU
 • @Q-Q 21:32:45
  Ron Paul też wie o tym dobrze, tylko jako polityk skupia się na sprawach najistotniejszych. Ci, którzy tym zawiadują wymyślili w nowomowie "teorie spiskowe", które to sformulowanie jest doskonałą zasłoną dymną dla ich poczynań. Gdyby Ron Paul zaczął posługiwać się taką reoryką, to nikt nie traktowałby go poważnie. Ale on swoje wie, nie bój żaby.
 • Madonna Superbowl - Wielki rytual masonow
  Brak najwazniejszego wydarzenia w sotatnim czasie, jakim byl rytual podczas amerykanskiego superbowl. Byl on ogladany przez 200 milionow amerykanow. Wystep madonny jest przesycony do granic mozliwosci symbolizmem masonskim/ilumiantow. Ostatnia scena daje jednoznaczny przekaz: czcicie szatana a bedzie wam dany swiatowy pokoj. wpisuje sie to w malowidla na denver international airport oraz w bank of america. Co ciekawe wiele miast w usa, amerce srodkowej, poludniowej, oraz wie miast kolonialnych ma ukryta symbolike masonska. Jak sie spojrzy na sam vatykan i rzym (dan brown mial racje) to rowniez mozna znalsc taka symbolike. Generalnie po watykanie i rzymie trzeba poruszac sie w oparciu o obeliski - klasyczny symbol. Kiedy polaczy sie linie miedzy posczegolnymi (polecam google earth) to wszytkie zaczynaja sie ukladac w symbole masonskie. Co wiecej jesli sie polaczy obelisk z Watykanu z obeliskiem w waszngronu liniami oraz z obeliskiem w buenos aires to linie biegnace do waszytngtonu oraz buenos aires nakladaja sie na linie znajdujace sie na placu sw. Piotra. Prawdopwodbnie przedluzenie tych lini w innych kieronkach rowniez dalo by podobny efekt. Podobnie miasta w usa nie tylko sama zabudowa jest oparta o symbolike masonksa, ale tez same ich usytuowanie na mapie wpisuje sie w ta symbolike. :

  http://www.youtube.com/watch?v=7YPMp50yQAo

  http://www.youtube.com/watch?v=--LUybKYqgI

  http://www.youtube.com/watch?v=rLYa6rGgbx0

  http://www.youtube.com/watch?v=sgu5Nga8DzI

  i najwiekszy show iluminatow ostatnich lat:

  http://www.youtube.com/watch?v=ROkhklj0ZGs

  oraz tlumaczenie symboliki tego rytualu:
  http://www.youtube.com/watch?v=W5YvRblMY4
  http://www.youtube.com/watch?v=Cvcpt1AbfMU
  http://www.youtube.com/watch?v=V7zyJXIyeJI
  http://www.youtube.com/watch?v=9kZ-_Z0amGA  http://www.youtube.com/watch?v=OXQCLiAiNc8
 • @Q-Q 09:50:58
  2. Można skupić się na samych rytuałach ale podchodząc do tego poważnie należy odstawić na margines masonów/iluminatów itp itd.
  Są "małe" stowarzyszenia o których na szczęście jest cicho,a zajmują się rozwojem duchowym w kierunku o którym nawet wam się nie śniło."

  Jesli byly by to male nic nie znaczace organizacje, to nie widzieli bysmy tylu symboli oraz tyle trudu by owe symbole zawrzec na planach miast, by budowac pomniki, swiatynie, by umieszczac te symbolike w filmach, na lotniskach, flagach, czy nawet pieniadzach (banknot 1 dolarowy - swoisty talizman) i wreszcze by przedstawiac ja grupie 200 milionow w wiekszosci niemajacych pojacia na co paczy ludzi. Jesli faktycznie wszytko to bylo by bez znaczenia to nikt by nie zadawal by sobie tyle trudu by wszystko to tworzyc. Cos ewidetnie musi byc na rzeczy. Swoja droga ACTA jest jednym z elementow calej tej ukladanki.

  http://files.abovetopsecret.com/images/member/919c29deb541.jpg

  http://www.jesus-is-savior.com/Evils%20in%20Government/Federal%20Reserve%20Scam/hexseal.jpg

  http://www.jesus-is-savior.com/Evils%20in%20Government/Federal%20Reserve%20Scam/satan_on_our_dollar.htm

  http://secretebase.free.fr/complots/organisations/illuminati/illuminati.htm

  http://files.abovetopsecret.com/images/member/94dddf59d235.jpg

  http://southeastasianews.org/copwatch/BaphometWashington.jpg

  http://2.bp.blogspot.com/_nWjcPHRJPes/SdT-Iq7BSSI/AAAAAAAAAD8/DsPIpkAYYIE/S1600-R/illuminati-dollar.jpg

  http://secretebase.free.fr/complots/11septembre/alchimie.gif
 • @Q-Q 09:50:58
  Idź się leczyć.
 • @Q-Q 10:50:22
  Masz nieźle sprany mózg i na dodatek wiesz, że gdzieś dzwonią, tylko nie wiesz w którym kościele. Ale babraj się człowieku w tym gównie sam. Ja wymiękam, po tym co Ty wypisujesz, widzę, że nie ma dla Ciebie nadziei. Jak nie mam zamiaru Ciebie nawracać na właściwe myślenie, bo to katorżnicza praca przy tak daleko posuniętej niewiedzy.
 • @Q-Q 10:50:22
  I przeczytaj sobie ten artykuł, w nim jest mnóstwo szalenie interesującyh linków http://wyszperane.nowyekran.pl/post/55421,otrzymane-i-wyszperane-07-03-12-nadrabiam-zaleglosci i dokształcaj się dziecko drogie, bo ktoś Ci wyrzadził wielką krzywdę i nieźle Ciebie zaprogramował. Nie idź tą drogą. Nie dawaj sobą manipulować ani się oszukiwać. Ile Ty masz lat, pzeprasazm, że pytam, bo sądzę, że jestes bardzo młody. Gdybym dorwała tego, co Ci napluł do ucha tych bredni, to bym mu dupę skopała.
 • @querx 07:45:32
  No i zobacz, mimo, że człowieku wrzuciłeś kawał solidnego materiału, to ten na dole pod Twoim wpisem, dalej próbuje mnie przekonać do swoich racji. A może sam jest w to wmieszany i dobrze opłacany aby szerzyć ten szajs. Poczytaj wpisy niejakiego Q-Q. Ręce opadają do samej ziemi. Widać jak wiele ludzi dało się złapać na to gówno. Sądziłam, że Polacy są nieco mądrzejsi, ale jak widać myliłam się. Jest grupa młodych ludzi, którym się wydaje, że mają do czynienia z filozofią, filozofią, rozumiesz?

  I jak my mamy walczyć z tym sk..urwysyństwem, jeżeli wsród własnego narodu mamy takich "krzewicieli prawdy". Toż to praca u podstaw z takim człowiekiem zajęła by z rok czasu co najmniej.
 • @katerina404 15:58:32
  Wiem, ze to denerwujace, jak widzimy, ze inni ida bezwiednie (niektorzy wiednie, a jednak bezwiednie) za szatanem widzac w tym tylko zabawe.

  Ale nie wazne dlaczego to robia, bo zauwaz jak szatan ich juz wykiwal, sluza za mamone (a powodem CALEGO zla na swiecie jest MILOSC do pieniadza, jak nauczal Pan Jezus), za to co zniszczalne.
  Szatan daje swym slugom papier i nazywa to pieniadz, w Posce na papier mowi sie zloty, a co papier ma ze zlotem wpolnego?
  Na pozor nic, a jednak ma, oba mozna spalic na proch.
  Sluzac szatanowi, dostaja zaplate prochu.

  Pan Jezus mowi, by zostawic ich (jesli odrzucaja Prawde), by strzepnac PROCH z sandalow, a wiec ziemi, na swiadectwo...

  Pan Jezus juz zwyciezyl, ale jeszcze czekamy na tych, ktorzy musza zostac nawroceni.., na ostatnich.
  Pan Jezus za nas zwyciezyl, a my trwajmy przy Nim, przy Prawdzie, przy Zyciu, a On nas wyzwala.

  Pozdrawiam!
 • @bar-bara 16:33:54
  Bar-bara świetnie mówisz. Ty rozumiesz problem, ale są młodzi, którzy tego nie rozumieją. Żyją teraz i tu i wydaje im się, że ten ich świat satanizmu", wspólczesnej chorej cywilizacji i tego wszystkiego, to jest koniec świata, to jedyne miejsce na ziemi. To gratka dla zbłakanych dusz, ciemnych typów, którym się wydaje, że zajaśnieli blaskiem oświecenia, a oni w dupie byli i gówno widzieli i gówno wiedzą o świecie.

  Na dodatek taki gówniarz mówi, że starł by mnie w bezpośredniej konfrontacji, taki jest przemądrzały dupek.

  A tu wspaniałe video, które otwiera oczy czym jest Chrystus i czym jest walka dla niego i w jego imieniu. Niełatwo jest w środku tego zakłamanego, "cywilizowanego" świata walczyć dla Chrystusa. Tu za dużo ciemnych energii, za duzo ciemnych, bardzo złych mocy. Ale obejrzyj. Ja choć wiele rozumiem, to spojrzenie tego młodego człowieka na poniższym video jeszcze bardziej mnie wzbogaciło. Bóg wyposażył nas we wszystko co nam jest potrzebne. A oni dostarczają nam kolejnych technologicznych śmieci, które służą jedynie demoralizacji i ez których spokojnie możemy się obejść.

  Swiat zrobił technologiczny postęp, ale duchowo cofnął się i to okropnie. Człowiek pozbawiony Ducha prawdy jest życiowym trupem. Oto film

  http://www.youtube.com/watch?v=CsjM0Q9fifg
 • @katerina404 16:57:56
  Czlowiek powoli zaczyna stawac sie istota pwodowjnie bez ducha, najnowysze "osiagniecie" serce ktore jest pompa, ludzie ktorym je przeszczepili nie maja pulsu:
  http://www.popsci.com/science/article/2012-02/no-pulse-how-doctors-reinvented-human-heart?page=all


  http://www.popsci.com/files/imagecache/article_image_large/articles/PSC0312_AH_107.jpg

  http://www.popsci.com/technology/article/2012-02/video-doctors-who-made-no-pulse-heart

  http://vimeo.com/33741794
 • @querx 17:59:06
  Co ciekawe Dick Cheney tez juz taka pompe ma, teraz czekac az wszytkie elity stana sie bezdusze i jak mawial S.P. Lepper beda miec puszki blaszane zamiast serca i beda zyc niemal bez ogranicznen

  http://articles.nydailynews.com/2011-01-05/entertainment/27086458_1_mechanical-heart-artificial-heart-surgical-director
 • @katerina404 00:25:30
  a tu prawda o pseudochrześcijańskich idolach
  http://www.jesus-is-savior.com/Evils%20in%20America/CCM/false_gospel.htm

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY

więcej