Dobra spowiedź. Mary Wagner. Medytacje. Wojna demograficzna. Odra - nie wykorzystana szansa.Jakie są warunki dobrej spowiedzi? Jak należy je rozumieć? Czego powinniśmy się wystrzegać przystępując do sakramentu spowiedzi? Na te i inne pytania odpowiedzi udziela ks. prałat Roman Kneblewski.
http://www.pch24.pl/tv,warunki-dobrej-spowiedzi---,24983Odkryć na nowo godność kobiety to zasadnicze przesłanie, jakie pragnie przekazać Polakom Mary Wagner. Kanadyjka, niestrudzona w walce o poczęte życie ludzkie, w piątek rozpoczęła dwutygodniową podróż po naszej Ojczyźnie.
http://www.ekspedyt.org/raven59/2014/10/06/29863_nie-o-mary-wagner-abp-henryk-hoser-grzegorz-braun-i-mary-wagner-w-katedrze-warszawsko-praskiej.htmlBuddyzm jest egoistyczny, aspołeczny, skrajnie indywidualistyczny. Z pozoru, adepci buddyzmu praktykują cnoty chrześcijańskie – w rzeczywistości nie znają nawet pojęcia cnoty, a cała ich filozofia neguje samą możliwość jej istnienia.Tak więc, adept buddyzmu medytujący, to w ostatecznej instancji marzyciel. Pozostaje sam ze sobą, marząc o ”wygaszeniu samego siebie”.
Widzimy więc od razu, że medytacja buddyjska nie ma absolutnie nic wspόlnego z medytacją chrześcijańską. Medytacja praktykowana przez chrześcijanina jest modlitwą, tyle tylko, że jest to modlitwa myślna. Przeprosiwszy uprzednio Boga w Trόjcy Jedynego za swoje grzechy – chrześcijanin stawia się przed Nim i zwraca władze swej duszy: inteligencję i wolę, ku prawdom Religii objawionej przez Chrystusa. Nie jest absolutnie sam ze sobą – jest przed Bogiem, ktόry jest jego Ojcem, najlepszym z ojcόw. Nie “czyni prόżni”, nie pragnie “ugaszenia” – pragnie porozmawiać z Bogiem sam na sam, dokładnie tak, jak syn, ktόry po powrocie ojca z pracy ze szczegόłami wszystko mu opowiada. Dodajmy, że tata nie zawsze jest zadowolony z tego, co słyszy….ale to nie zmienia niczego w miłości między ojcem a synem. Wręcz przeciwnie – wzmacnia ją.
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=13920&Itemid=119Po czasach wojennych, saskich, okresie komunistycznej okupacji, minione 25 lat należy do najgorszych okresów w polskiej historii. Do strat poniesionych w obszarach polskiej własności prywatnej i publicznej należy dołączyć porażający bilans w wymiarze biologicznym i duchowym. Aktualne działania noszą znamiona „wojny bez wojny” i są obliczone na wyludnienie Polski.
Należy bezwzględnie podjąć błyskawiczną akcję uświadamiającą, a w „chwilę” potem rozpocząć działania obronne. Przeciwnik liczy na naszą słabość – konformizm, upadek ducha, zmęczenie i rezygnację z walki.
Przykład realnych działań obronnych:
„Węgierskie władze kontynuują wojnę przeciwko organizacjom pozarządowym.(…)
– Mamy do czynienia nie z członkami społeczeństwa obywatelskiego, ale płatnymi działaczami politycznymi, którzy służą interesom obcych –mówił w lipcu o niektórych organizacjach pozarządowych premier Viktor Orban.
Zgodnie z wyznaczoną przez Orbana oficjalną linią rządu służby specjalne i policja prowadzą naloty na siedziby organizacji pozarządowych, rekwirując sprzęt i dokumentację księgową.
Od początku roku węgierskie władze prześwietliły w sumie kilkadziesiąt podmiotów (…)
W pierwszej kolejności uderzono w organizacje lewicowe, ekologiczne i promujące dewiacyjne zachowania, jak np. Kobiety dla Kobiet przeciw Przemocy czy Labrisz Lesbian Association. Norwegowie zawiesili więc wypłatę dotacji”.
http://www.ekspedyt.org/czarnalimuzyna/2014/10/05/29823_plan-depopulacji-polski-faza-kolejna.htmlJedyną rzeczą, której jej brakuje– pomijam „historyczne” ambicje Władimira Putina i mocarstwowe tęsknoty Rosjan – są ludzie. Liczba mieszkańców się zmniejsza. Procesy demograficzne mają to do siebie, że dają się prognozować i wiadomo jest, że trend ten będzie się utrzymywał.”.
Matecki porównał wyniki spisów powszechnych w Rosji z 2002 roku oraz z 2010.  Okazało się, że liczba etnicznych Rosjan zmniejszyła się w okresie 8 lat o 4,8 milionówi wynosi obecnie nieco ponad 111 milionów.  Liczba opuszczonych wsi wzrosła o 48% i wynosi już  19,4 tys.  Najbardziej wyludniły się Daleki Wschód i Syberia..
Zdaniem Mateckiego jednym z głównych celów wojny z Ukraina jest poprawa tej sytuacji.  Według niego:
„Pod koniec sierpnia Rosyjska Służba Imigracyjna poinformowała, że na terytorium Rosji przebywa 720 tysięcy uchodźców. Nie wszyscy dostaną status uchodźców i zasilą ludność Rosji. Lecz nie jest to zapewne koniec tej fali. O ile wzrośnie ludność Rosji na koniec tej operacji trudno oszacować. Jakkolwiek będzie, odsunie ona widmo katastrofy demograficznej.
[  ...  ]
Ze wszystkich regionów świata, tylko na obszarze krajów, w których panował ustrój komunistyczny nastąpił w ciągu ostatnich 22 lat bezwzględny spadek liczby ludności o ponad 22 miliony
http://www.ekspedyt.org/elig/2014/10/05/29836_pierwsza-wojna-demograficzna.htmlSzczecin. Organizatorzy projektu "Odra nasza!" chcą udowodnić, że już dziś barka z dwiema warstwami kontenerów może dopłynąć do Kędzierzyna-Koźla. Przedsięwzięciem zainteresowani są Czesi, którzy dążą do realizacji połączenia wodnego Dunaju, Odry i Łaby.
- Nie mamy dostępu do morza, ale mamy ambicję, żeby do niego dotrzeć- mówi Josef Tobola, wiceprezes Centrum Logistycznego Gorzyczki. - Zależy nam na uregulowaniu odcinka Odry od granicy do Kędzierzyna-Koźla, żeby te drogę było można włączyć do Transeuropejskiej Sieci Transportowej i sięgnąć po fundusze unijne. Wagę tej sprawy zrozumiał nasz prezydent Miloš Zeman. Od głośno mówi, że nie ma drugiego takiego projektu, który da 60 tysięcy miejsc pracy.
Tymczasem u nas panuje przekonanie, że Odrą będą pływać najwyżej barki z węglem, i że trzecia klasa żeglugowa wystarczy. Tymczasem aby uzyskać unijne dofinansowanie, trzeba podjąć decyzję o modernizacji rzeki co najmniej do klasy czwartej. Rejs pod hasłem "Odzieramy Odre z mitów" ma w tym pomóc.
http://24kurier.pl/Aktualnosci/Gospodarka-Nauka-Oswiata/Chca-odrzec-Odre-z-mitowW Europie nie ma kraju z dobrze rozwiniętą siecią rzeczną, który miałby tak mały udział transportu rzecznego w przewozach towarowych jak Polska. Odra to wciąż niewykorzystana szansa gospodarcza. W Polsce eksploatuje się nieco ponad 3,5 tys. kilometrów dróg wodnych, z czego 608 kilometrów przypada na skanalizowane odcinki rzek, a 334 kilometry na kanały. Zaledwie 188 kilometrów stanowią drogi wodne o znaczeniu międzynarodowym. Jednak nowoczesne kanały żeglowne tworzące sprawny, spójny zachodnioeuropejski podsystem transportowy kończą się na granicy z Niemcami.
http://www.radakapitanow.pl/news.php?readmore=14 Polscy rolnicy będą musieli zapłacić ponad 46 mln euro za przekroczenie w ubiegłym roku unijnego limitu produkcji mleka - poinformowano w piątkowym komunikacie Komisji Europejskiej. Łączna kwota kar nałożona na osiem państw unijnych wynosi 409 mln euro.
  System kwot mlecznych ma regulować rynek mleka w ramach unijnej Wspólnej Polityki Rolnej. Każde z państw członkowskich ma przypisaną określoną ilość mleka, jaką może wyprodukować. Na poziomie krajowym kwoty te są dystrybuowane między producentów. Jeśli dochodzi do przekroczenia limitów, to właśnie oni są zobowiązani do płacenia kary proporcjonalnie do ich wkładu.
http://www.deon.pl/wiadomosci/biznes-gospodarka/art,4342,46-mln-euro-kary-za-nadprodukcje-mleka.htmlPortal Prawy.pl stał się obiektem bezwzględnych ataków hakerów. Nazwisk nie wskażemy, bo nie jesteśmy w ich posiadaniu. Mamy jednak dla naszych Czytelników coś ciekawszego: znamy powody, które wskazują kto za tym stoi! Na naszym portalu opublikowaliśmy do tej pory ponad siedem tysięcy tekstów, z czego tuzin został zainfekowany złośliwymi kodami, co uniemożliwiło funkcjonowanie serwisu na wiele dni.
Sprawa okazała się być bardziej skomplikowana, niż przypuszczano. „Google wskazuje cały czas na złośliwe oprogramowanie przy pewnych artykułach (...)” - poinformowały osoby opiekujące się serwerem. Jakie to publikacje? Kilka z nich bezpośrednio obnażają metody działania Lucyfera, wszystkie składają się na pewną szokującą całość.
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=13913&Itemid=100
 "Może by więc zacząć od uporządkowania mechanizmu pozwalającego obywatelom wpływać na decyzje ich dotyczące, przy pomocy referendum? Należy domagać się zmiany ustawy o referendum tak, by po zebraniu pod wnioskiem określonej liczby podpisów było one obligatoryjne, a wynik referendum bez względu na frekwencję wiążący dla władzy." -- M.Todd